think:Thing - startup z dziedziny smarthome i internetu rzeczy

Głównymi założeniami przy projektowaniu aplikacji była łatwa kontrola urządzeń w domu i prostota obsługi. Równie ważna jest też możliwość łatwego dodania kolejnych urządzeń w aplikacji w przyszłości.