Polska Agencja Kosmiczna - rządowa agencja pomagająca polskim firmom z sektora kosmicznego

Projekt logo na konkurs zorganizowany przez Polską Agencję Kosmiczą.

Projekt logo stylistycznie nawiązuje do dawnej polskich projektów znaków, oparty na prostocie i proporcjach, a także zawiera kąt 23,4 stopnia, co odpowiada średniemu nachyleniu osi obrotu Ziemi.